banner

Тест за хепатит

  • HEV IgM

    HEV IgM

    Комплектът е бърз хроматографски имуноанализ за качествено откриване на IgM антитела срещу вируса на хепатит Е (HEV) в човешки серум/плазма за подпомагане на диагностицирането на вируса на хепатит Е.

  • HAV IgM

    HAV IgM

    Комплектът е бърз хроматографски имуноанализ за качествено откриване на IgM антитела срещу вируса на хепатит А (HAV) в човешки серум/плазма за подпомагане при диагностицирането на вируса на хепатит А.